Instrukcja dla użytkowników pomp insulinowych jak zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne po 1 stycznia 2014 r.

Jak powszechnie wiadomo, 6 grudnia 2013 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, skutkiem tego została poszerzona grupa osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych o pacjentów powyżej 26 roku życia.

Pacjenci powyżej 26 roku życia leczący cukrzycę typu I przy pomocy osobistej pompy insulinowej mogą nabywać zestawy infuzyjne z 30% udziałem własnym w limicie ceny, natomiast bez zmian pozostają zasady refundacji zestawów infuzyjnych dla pacjentów poniżej 26 roku życia oraz kobiet ciężarnych.

Jak krok po kroku zrealizować zlecenie:

Krok 1.
Należy udać się do lekarza po zlecenie “część A”. Takie zlecenie może wystawić:
• u osób do 26 r.ż. – diabetolog, pediatra, endokrynolog w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia
• u osób powyżej 26 r.ż. – diabetolog, endokrynolog, internista w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia
• u kobiet ciężarnych – diabetolog, ginekolog, endokrynolog w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia
UWAGA: zlecenie “część A”, jest ważne do końca miesiąca na jaki zostało wystawione, nie dłużej niż 30 dni!

Krok 2.
Należy udać się do oddziału NFZ (właściwego dla naszego miejsca zamieszkania) po zlecenie “część B”, należy posiadać ze sobą zlecenie “część A”.
UWAGA: należy pamiętać, iż zlecenie “część B” ważne jest 12 miesięcy od daty pobrania z NFZ i z końcem jego terminu ważności należy pobrać kolejne, na kolejny rok. Zlecenie “część B” powinno być zwrócone do NFZ po upływie terminu ważności.

Krok 3.
Ze zleceniem “część A” oraz zleceniem “część B” można zrealizować świadczenie osobiście:
• zestawy infuzyjne MEDTRONIC w Sklepie Medycznym S.O.S. Diabetyka – ul. Lubartowska 77;
lub drogą wysyłkową.

Nowe kody dotyczące zestawów infuzyjnych ze słownika NFZ:

P.091.01 – kod dla Osoby do 26 roku życia
P.091.00 – kod dla Osoby powyżej 26 roku życia
P.091.02 – kod dla kobiety ciężarnej